Yhdistyksen kiertopalkinto -säännöt

IKAALISTEN SEUDUN KENNELKERHO RY:N KIERTOPALKINTOJEN JAKAMISSÄÄNNÖT:

  1. Palkinnoista voivat kilpailla Ikaalisten Seudun Kennelkerho ry:n jäsenet , joilla on kaksi perättäistä vuotta maksettua jäsenyyttä takana. Kaikkien koiranomistajien tulee olla kennelkerhon jäseniä. Koiran ohjaajien tulee kokeissa edustaa Ikaalisten Seudun Kennelkerho ry:tä.
  2. Palkintoa hakevan jäsenen tulee toimittaa tulokset Jäsenkirjeessä ilmoitettuun päivään mennessä tulosten vastaanottajalle. Määräajan jälkeen tulleita tuloksia ei oteta huomioon. Kilpailija ottaa joko kopion kilpailukirjastaan tai toimittaa kopion Koiranetistä koiran tuloksista.
  3. Kilpailukausi on 1.1.-31.12.
  4. Palkinto jaetaan vuosittain kerhon Vuosikokouksessa. Mikäli sama ohjaaja voittaa palkinnon kolme kertaa, on sillä siihen kiinnitys ja kerhon hallitus hankkii uuden palkinnon tilalle seuraavaan Vuosikokoukseen.
  5. Palkinnon voittaja vastaa, että toimittaa palkinnon hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden Vuosikokousta Jäsenkirjeessä ilmoitetulle henkilölle. Palkinnon voittaja on velvoitettu hankkimaan kaiverruksen kiertopalkintoon. Kennelkerho maksaa kaiverrukset.
  6. Näihin sääntöihin voi vain Kennelkerhon hallitus tehdä muutoksia jäsenistön aloitteesta. Aloitteet tulee tehdä 5 kk ennen Vuosikokousta (joka pidetään helmi-maaliskuulla) kirjallisesti hallitukselle. Uudet säännöt/muutokset astuvat heti voimaan.
  7. Kilpailuun voivat osallistua avoimen- ja voittajaluokan koirat.
  8. Kahdessa kokeessa keskiarvoltaan korkeimman pistemäärän saavuttanut koira.
  9. Jos useammalla koiralla on sama keskiarvo, niin korkein yksittäinen tulos ratkaisee, jos tulos on edelleen tasan, niin asian ratkaisee hallitus kuultuaan lintukoirajaostoa.
ISKK © 2016 Sivusto: IT-parkki