Toko toimikunta

KrisseToko on lyhenne sanasta tottelevaisuuskoulutus, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan myös tottelevaisuuskokeita.

Tottelevaisuuskokeissa mitataan koiran koulutustasoa ja koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä suorittamalla erilaisia liikesarjoja ja tehtäviä.

 

Kokeissa on neljä tasoluokkaa, alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka.

Liikkeet vaikeutuvat luokittain ja koirakon tulee saavuttaa alemmasta luokasta riittävän korkea pistemäärä, ennen kuin se saa oikeuden osallistua seuraavaan luokkaan.

Alokasluokan liikkeet ovat yksinkertaisia perusliikkeitä, jotka on helppo kouluttaa koiralle kuin koiralle.

Erikoisvoittajaluokka vaatii jo omistautumista lajille ja paljon suunnitelmallista harjoittelua. Tottelevaisuuskokeissa koiran on suoritettava annetut tehtävät teknisesti oikein tarkkojen suoritusohjeiden mukaisesti, alokasluokassa arvostelu ei kuitenkaan ole niin tiukkaa ja ilmapiiri on muutoinkin kannustava.

Oikeaan tekniikkaan kannattaa panostaa jo heti koulutuksen alkuvaiheessa, vaikka toko-kokeet tuntuisivatkin aluksi kaukaiselta ajatukselta.

Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka harrastus veisikin mukanaan ja kokeet alkaisivat kiinnostaa, monelle on käynyt näin!

Koiran oppimaa väärää suoritustapaa voi olla hankala korjata jälkeenpäin, pääsee huomattavasti vähemmällä, jos on jo kouluttanut koiralleen perusasiat sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Toko-kokeet ovat avoimia kaikille roduille, myös monirotuisille.

 

Arkitottelevaisuuspiirroskuva

Tottelevaisuuskoulutuksella voidaan tarkoittaa koiran tapakasvatusta, eli sellaisten asioiden opettamista, jotka helpottavat koiran kanssa elämistä normaalissa arjessa.

Hyvään arkitottelevaisuuteen voi kuulua mm. luokse tuleminen kutsuttaessa, hihnassa kulkeminen vetämättä, ihmisten tervehtiminen hyppimättä jne.

Koiralle pyritään opettamaan miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa.

Tällaiset taidot ovat tarpeen jokaiselle koiralle rotuun ja asuinpaikkaan katsomatta.

Mitä tottelevaisemmaksi ja yhteistyökykyisemmäksi saamme koiramme, sitä helpompi sen kanssa on elää arkipäivää ja vaikka siirtyä muihinkin harrastusmuotoihin.

Koiraperheiden arkirutiinit voivat olla hyvinkin erilaisia, jolloin myös koiran tapakasvatuksen tavoitteet vaihtelevat.

Jonkinlainen tapakasvatus on kuitenkin jokaisen koiran oikeus ja siitä huolehtiminen jokaisen koiranomistajan velvollisuus.

ISKK © 2016 Sivusto: IT-parkki